Az EP-választások és a kettős állampolgárság

Az erdélyi román–magyar kettős állampolgárok európai parlamenti választásokon való részvételének a kérdése az elmúlt héten váratlanul a közérdeklődés homlokterébe került. Korábban még a Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok magyarországi választójoga, majd – a választójog megadását követően – választáson való részvételük szabályozása volt…

A román alkotmány és az államfő felfüggesztésének a kérdése a Velencei Bizottság javaslatai nyomán

A 2012. december 9-i választások nyomán megalakult újabb Ponta-kormány programja ambiciózus célként tartalmazza a román alkotmány módosítását is. Az ehhez szükséges, kétharmados többséggel rendelkezik a szociáldemokrata-liberális kormánykoalíció. 2012. július 6-án az Európa Tanács főtitkára felkérte a Velencei Bizottságot, hogy véleményezze jogi szempontból a román kormány –…

Elemzés az MSZP nemzetstratégiai programjának margójára

Mesterházy Attila szerdán, 2013. január 16.-án egy népes szocialista vezető politikusokból álló küldöttség élén Kolozsvárra látogatott, ahol kihelyezett elnökségi gyűlést tartottak, valamint az RMDSZ egyik háttérintézményeként működő Kós Károly Akadémia vendégeként előadást tartott az MSZP nemzetpolitikai stratégiájáról. Külön érdekesség, hogy a küldöttség tagja volt Szanyi…

Szubjektív kommunikációs elemzés az Igazság Napja tüntetés kapcsán

Disclaimer: Mielőtt bárki is azzal gyanúsítana, hogy alulbecsülném, bagatellizálnám a Mikó-ügy magyarság szempontjából való fontosságát, kijelentem, hogy ez az írás nem a Mikó-ügyről és annak fontosságáról szól, hanem az ügy kommunikációjával, illetve az erdélyi magyar médiával kapcsolatban tartalmaz szubjektív megjegyzéseket. Szeptember 1-je van, 12 óra,…

Aszimmetrikus megoldások az Európai Unió tagállamainak területi-közigazgatási rendszerében

Közkeletű vélekedés, hogy a területi-közigazgatási rendszerek modernségének fokmérője, hogy milyen mértékben szüntették meg a feudális jogállású tartományok szokásjogi sajátosságait a modern nemzetállami közigazgatás kialakításakor. A XIX-XX. századi nemzetállamok modernizált területi-közigazgatási rendszerei általában felszámolták az etnoregionális sajátosságokat őrző helyi jogrendszereket (home rule-okat) – például a baszk…

Törvénytervezet a szabad önrendelkezésről

Preambulum Szabadnak és Egyenlőnek születünk, ezeket a jogokat nem kell kérelmezni. Tekintettel arra, hogy az emberek méltóságukban és jogaikban szabadnak és egyenlőnek születnek, ezt a velük született állapotot a jogalkotóknak vissza kell igazolniuk, illetve meg kell erősíteniük. A demokráciának szavatolnia kell az egyének szabad véleménynyilvánítását, de…