Helyzetfelmérés a nyelvi jogok érvényesüléséről a közigazgatásban

A Bálványos Intézet és a Mensura Transylvanica politikai elemzőcsoport az EMNT egyesület égisze alatt Románia és a nyelvi jogok a közigazgatásban. Helyzetfelmérés címmel indított kutatást, melynek célja a nyelvi jogok érvényesítésének és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a közigazgatás és a közszolgálat területén. A kutatás arra keresi a választ, hogy Románia milyen formában biztosítja – nemzetközi jogi vállalásainak megfelelően – a nyelvi jogokat a magyarul beszélők számára, valamint azt, hogy az ET Miniszteri Tanácsának ajánlásait milyen mértékben sikerült végrehajtania. Emellett esettanulmányok és egyéb vizsgálatok alapján tervezzük megvizsgálni az előírások gyakorlatba ültetését.

A kutatócsoport tagjai politológusok, szociológusok és jogászok, a BBTE Politikatudományi Tanszékének és a Sapientia EMTE Európai Tanulmányok és Nemzetközi Kapcsolatok tanszékének oktatói.

A nyelvi jogok érvényesüléséről szóló kutatás három fázisból áll. Első lépéseként minden olyan település polgármesteri hivatalához és minden olyan megye prefektusához és megyei tanácsához levelet juttattunk el, amelyekben a magyarok aránya a legutóbbi népszámlálási adatok alapján meghaladta a 20%-ot. A levélben a nyelvi jogok érvényesítésére vonatkozó közérdekű adatokat kértek a kutatók. A vizsgálatmásodik lépéseként a vizsgált intézmények online kommunikációját vizsgálják meg, majd harmadik lépésként több kiválasztott településen helyszíni vizsgálatot végeznek, amelyben megpróbálnak magyar nyelven olyan tevékenységeket végrehajtani, melyekre a törvény szerint joguk lenne.

A kutatás keretén belül az első eredmények a levelekre adott válaszok beérkezése és a válaszok feldolgozása után várhatóak szeptember hónap folyamán. A további két kutatási fázis eredményei november végére várhatóak.

Románia 2008-ban ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, melynek vállalásai 2008. május 1-jén léptek érvénybe. A román kormány a Nyelvi Charta érvénybe lépéséről szóló első jelentését 2010. június 26-án adta le, amelyet a Nyelvi Chartáért felelős szakértői bizottsága 2011. november 30-án véleményezett. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2012. június 6-án fogalmazta meg az ország számára ajánlásait.

A kutatási terv innen letölthető. A kutatás támogatója a Bethlen Gábor Alap.